1.1.0001 19.01.02

Nýr Álftanesvegur og lenging Vífilsstaðavegar í Garðabæ

 

SKÝRSLAN

MYNDASKRÁ

Myndaskrá- KORT OG MYNDIR
Mynd 1Nýr Álftanesvegur, lenging Vífilsstaðavegar, hringtorg og tengivegir (loftmynd tekin árið 2000, í eigu Loftmynda ehf.).
Mynd 2Nýr Álftanesvegur, lenging Vífilsstaðavegar, hringtorg og tengivegir
Mynd 3Lenging Vífilsstaðavegar og hringtorg, grunnmynd/langsnið.
Mynd 4Nýr Álftanesvegur og lenging Vífilsstaðavegar, kennisnið.
Mynd 5Gálgaklettur í Gálgahrauni (Guðlaugur Rúnar Guðlaugsson, 2001).
Mynd 6Jarðfræðikort, yfirlit yfir berggrunn (Jón Jónsson, 1994).
Mynd 7Gróðurkort af eystri hluta Álftaness (Rannsóknastofnun landbúnaðarins, 1988).
Mynd 8Mynd 8. Fuglaathugunarsvæði og helstu kríuvörp á athugunarsvæðinu (Jóhann Óli Hilmarsson, 1999).
Mynd 9Reiknuð grunnvatnshæð og grunnvatnsrennsli fyrir höfuðborgarsvæðið. Flæði (lítrar/sek/meter) er meira eftir því sem örvarnar eru lengri (Verkfræðistofan Vatnaskil, 1991).
Mynd 10Aðalskipulag Garðabæjar 1995-2015 (Garðabær, 1997).
Mynd 11Breytt aðalskipulag Bessastaðahrepps 1993-2013 (Bessastaðahreppur, 1998).
Mynd 12Landamerki á Álftanesi.
Mynd 13Hljóðstigsútreikningar, jafndynslínur (Snorri Sigurjónsson, 2001).
Mynd 14Garðastekkur (mynd tekin sumarið 2000).
Mynd 15Tvö af málverkum Jóhannesar S. Kjarvals af hraunmyndunum í Garðahrauni og ljósmyndir af fyrirmyndum (myndir teknar sumarið 2000).
Mynd 16Fornleifar (Orri Vésteinsson, 1999), "Kjarvalssvæði" og sérstæðar hraunmyndanir.

VIÐAUKARVidauki A

SKÝRSLUR OG ÁLIT SÉRFRÆÐINGA
Viðauki A1Jóhann Óli Hilmarsson. Fuglalíf í Gálgahrauni og víðar á Álftanesi. Reykjavík, júlí 1999.
Viðauki A2Jóhann Óli Hilmarsson. Fuglalíf á Álftanesvegi (leið D) og Vífilsstaðavegi í Garðabæ. Reykjavík, september 2001.
Viðauki A3Atli Karl Ingimarsson. Jarðmyndanir í Gálgahrauni/Garðahrauni. Hönnun hf., Reykjavík, maí 1999.
Viðauki A4Atli Karl Ingimarsson. Jarðmyndanir í Gálgahrauni/Garðahrauni. Nýjar veglínur, leiðir B og C. Hönnun hf., Reykjavík, september 1999.
Viðauki A5Atli Karl Ingimarsson. Vífilsstaðavegur um Gálgahraun. Hönnun hf., Reykjavík, ágúst 2000.
Viðauki A6Ágúst H. Bjarnason. Flóra og gróður á fyrirhuguðu vegarstæði á Álftanesi. Vistfræðistofan, Reykjavík, júlí 1999.
Viðauki A7Bréf frá Ágústi H. Bjarnasyni um gróður á vegarstæðum B og C í samanburði við vegarstæði A. Vistfræðistofan, Reykjavík, dags. 9. ágúst 1999.
Viðauki A8Ágúst H. Bjarnason. Flóra og gróður á fyrirhuguðum vegarstæðum á Álftanesi. Vistfræðistofan, Reykjavík, nóvember 2000.
Viðauki A9Örn Steinar Sigurðsson. Álftanesvegur og Vífilsstaðavegur, umferðarspá. Verkfræðistofa Sigurðar Thoroddsen hf., Reykjavík, september 2001.
Viðauki A10Snorri Páll Kjaran. Mat á loftmengun vegna útblásturs bifreiða á Álftanesvegi og Vífilsstaðavegi. Verkfræðistofan Vatnaskil sf., Reykjavík, september 2001.
Viðauki A11Snorri Sigurjónsson. Álftanesvegur/leið D og Vífilsstaðavegur-hljóðstigsreikningar. Hönnun hf., Reykjavík, september 2001.
Viðauki A12Orri Vésteinsson. Fornleifakönnun - Álftanesvegur milli Engidals og Selskarðs. Fornleifastofnun Íslands, Reykjavík, 1999.
Viðauki A13Bréf frá Þjóðminjasafni Íslands, Reykjavík, dags. 27. júlí 2001.

Vidauki B

ÝMISLEGT
Viðauki B1Greinargerð vegna athugasemda við tillögu að endurskoðuðu aðalskipulagi Garðabæjar 1995-2015.
Viðauki B1Listi yfir umsagnaraðila sem fengu bréf þar sem fyrirhugaðar vegaframkvæmdir og mat á umhverfisáhrifum var kynnt.
Viðauki B1Bréf frá Byggðastofnun, Reykjavík, dags. 20. apríl 1999.