Jarðfræði og bergtækni

Mannvit annast víðtæka ráðgjöf í jarðfræði og bergtækni fyrir mannvirkjagerð.  Þar má nefna m.a. jarð- og berggrunnsathuganir, jarðfræðikortlagningu, grunnvatnsmælingar, jarðefnaathuganir, borrannsóknir og berggæðamat.

Jarð- og berggrunnsathuganir eru nauðsynlegur þáttur fyrir skipulagningu byggðar og mannvirkjagerð og fyrir mat á burðarhæfi jarð- og berggrunns. Kortleggja þarf gerð og þykkt lausra jarðlaga, gerð berggrunns, kanna sprungur og misgengi, stöðu grunnvatns, gera nauðsynlegar prófanir á jarðefnum og bergi. 

Fyrir neysluvatnsöflun, hvort heldur úr brunnum eða borholum, er lagt mat á lekt og vatnsgæfni jarðlaga. Kortlögð er lega og vatnsleiðni jarðmyndana og gerðar lektar- og dæluprófanir.

Rannsóknir og prófanir eru gerðar á bergi til að meta styrk, stífleika og stæðni fyrir grundun mannvirkja, bergfestur, bergskeringar, bergþéttingar o.fl. Veitt er ráðgjöf um sprengiaðferðir og metin stærðardreifing í grjótnámi.

Mannvit hefur víðtæka reynslu á sviði jarðgangagerðar.  Sérfræðingar okkar hafa margra ára reynslu við hönnun, ráðgjöf og eftirlit með gerð jarðganga, tengdum virkjunum og vegagerð.

Jarð- og berggrunnsathuganir eru grunnþáttur við gerð jarðganga og annarra mannvirkja.

Matthías Loftsson

Fagstjóri jarðfræði og bergtækni

422 3090