Samfélagsábyrgð

Samfélagsleg ábyrgð (Corporate Social Responsibility) byggir á því að fyrirtæki og stofnanir axli ábyrgð á rekstri sínum og starfsemi og þeim áhrifum sem það getur haft á samfélag, efnahagslíf og umhverfi umfram lagalegar kröfur.

Mannvit aðstoðar fyrirtæki og stofnanir að kortleggja hagsmunaaðila og hvar samfélagsáhrif reksturs liggja ásamt því að greina tækifæri til úrbóta og aukinnar samfélagsábyrgðar. Þá er einnig veitt ráðgjöf við gerð samfélagsskýrslna samkvæmt GRI (Global Reporting Initative) staðlinum og Global Compact.

Mannvit er aðili að Festu, miðstöð um samfélagsábyrgð fyrirtækja og Global Compact sáttmála Sameinuðu þjóðanna sem er eitt öflugasta framtak í heiminum á sviði samfélagsábyrgðar fyrirtækja. Fyrirtækið er einnig vottað samkvæmt alþjóðlegum gæða-, umhverfis- og öryggis- og vinnuverndarstjórnstöðlum og leitast við að hafa sjálfbærnisjónarmið í fyrirrúmi í öllum sínum verkum.