Sjávarútvegur

Mannvit hefur unnið fyrir íslensk sjávarútvegsfyrirtæki, útgerðir og fiskvinnslur um áratuga skeið. Þjónusta Mannvits við sjávarútveg snýr m.a. að verkefnastjórnun, verkfræðihönnun og almennri verkfræðiráðgjöf, útboðsgögnum, kostnaðar-, gæða- og framkvæmdaeftirliti.

Hjá Mannviti hefur byggst upp umfangsmikil reynsla af verkefnum tengdum sjávarútvegi og iðnaði. Sú reynsla hefur leitt til uppbyggingar tækni- og verkþekkingar sem er einn af hornsteinum áframhaldandi þjónustu við sjávarútveg. 

Meðal verkefna í sjávarútvegi má nefna:

 • Fiskimjölsverksmiðjur og mjölgeymslur
 • Frystigeymslur
 • Fiskvinnslustöðvar og nótastöðvar
 • Fiskeldisstöðvar og fóðurgeymslur
 • Hafnarmannvirki 
 • Vinnuvernd, öryggis- og umhverfismál
 • Starfsleyfi og mat á umhverfisáhrifum
 • Meðhöndlun frárennslis og úrgangs
 • Stjórnkerfi og stýringar
 • SCADA, MES (Manufacturing Execution Systems) og gagnasöfnun
 • CE merkingar og úttektir
 • Núvirðismat eigna
 • Brunavarnir 
 • Útboð, samningar og innkaup fyrir verkkaupa

Með traustri og faglegri ráðgjöf tryggjum við viðskiptavinum okkar áhættuminni og hagkvæmari framkvæmd með áherslu á að halda tíma- og kostnaðaráætlun.

Play

Kynningarmyndband

Tryggvi Jónsson

Framkvæmdastjóri viðskiptaþróunar

422 3045