Aukið samstarf stjórnvalda og íslenska jarðvarmaklasans - Mannvit.is
Frétt - 07.03.2013

Aukið samstarf stjórnvalda og íslenska jarðvarmaklasans

Við upphaf ráðstefnunnar Iceland Geothermal 2013 í gær undirrituðu Eyjólfur Árni Rafnsson, forstjóri Mannvits og varastjórnarformaður Iceland geothermal klasasamstarfsins, og Steingrímur J. Sigfússon, atvinnu- og nýsköpunarráðherra samkomulag um aðkomu ríkisins að nokkrum af grunnverkefnum klasasamstarfsins. Þetta eru fjölnýting, menntun og nýliðun, starfsskilyrði og gagnaöflun.

Iceland Geothermal er fyrirtækjadrifið samstarf innan íslenska jarðvarmaklasans sem hefur þann tilgang að efla samkeppnishæfni innan klasans með virðisauka greinarinnar og bætta nýtingu auðlindarinnar að leiðarljósi. 95% fjármögnunar starfseminnar kemur frá fyrirtækjum innan greinarinnar.

Klasahugmyndafræðin byggir m.a. á því að efla samræður milli stjórnvalda og atvinnulífs og er markmiðið með samstarfinu að efla jarðvarmageirann enn frekar til hagsbóta fyrir fólk og fyrirtæki. Þá er uppbygging Iceland Geothermal klasasamstarfsins þegar orðin fyrirmynd fyrir aðrar atvinnugreinar, sem geta styrkt sig með sambærilegum hætti. Heildarfjárframlag stjórnvalda nemur 6,8 milljónum króna en áfram mun yfir 90% af framlagi í klasasamstarfið koma frá yfir 280 þátttakendum, þar af um 80 fyrirtækjum.

Mannvit er stofnaðili íslenska jarðvarmaklasans.