Framkvæmdaeftirlit við stækkun Búrfellsvirkjunar - Mannvit.is
Frétt - 02.06.2016

Framkvæmdaeftirlit við stækkun Búrfellsvirkjunar

Landsvirkjun hefur samið við Mannvit um framkvæmdaeftirlit með stækkun Búrfellsvirkjunar.  Verkefni Mannvits felur í sér eftirlitsþjónustu vegna stækkunar Búrfellsvirkjunar sem mun nýta vatn sem í dag rennur framhjá núverandi stöð. Uppsett afl nýrrar stöðvar verður 100 MW með einni vél, en framkvæmdir eru hafnar og er áætlað að gangsetja virkjunina á vormánuðum 2018.

Hlutverk Mannvits í framkvæmdinni er skipt í eftirlit með jarðvinnu þ.e. greftri fyrir aðrennsliskurði, inntaksmannvirki, fallgöngum, kapalgöngum, greftri fyrir stöðvarhússhvelfingu og aðliggjandi loka og aðkomugöngum og tengigöngum, frárennslisgöngum, frárennslisskurði ásamt gerð brúar og vega innan framkvæmdasvæðisins. Einnig felur verkefnið í sér eftirlit með byggingarvinnu, þ.e. byggingu stöðvarhúss, ásamt uppsteypu inntakshúss, spennahúss og aðkomumannvirkis. Auk þess sér Mannvit um eftirlit öryggis-, heilbrigðis- og umhverfismála ásamt því að veita heilbrigðisþjónustu á verkstað.

Ragna Árnadóttir, aðstoðarforstjóri Landsvirkjunar:

„Það er afar ánægjulegt að fá rótgróið verkfræðifyrirtæki á borð við Mannvit til að sinna framkvæmdaeftirliti við stækkun Búrfellsvirkjunar. Með stækkun Búrfellsvirkjunar er stigið skref í áttina að bættri nýtingu auðlindarinnar og komið til móts við vaxandi spurn eftir endurnýjanlegri íslenskri orku.“

Sigurhjörtur Sigfússon, forstjóri Mannvits:

 „Verkefni sem þetta er afar jákvætt skref í að styrkja orkukerfið ásamt því að auka möguleika Landsvirkjunar til að mæta aukinni eftirspurn nýrra viðskiptavina á landsvísu. Mannvit kom einnig að uppfærslu vélbúnaðar virkjunarinnar 1998 og uppfærslu inntaksbúnaðar á árunum 1996-2003, þannig að það er afskaplega ánægjulegt að koma einnig að stækkuninni núna.“

Betri nýting og orkuöryggi

Framkvæmdin mun auka rekstraröryggi og sveigjanleika raforkukerfisins þar sem stækkunin mun auka orkugetu þess um allt að 300 GWst á ári. Með nýrri virkjun er unnt að hámarka nýtingu á rennsli Þjórsár við Búrfell sem rennur að jafnaði ónýtt fram hjá stöðinni á hverju ári. Lögð verður áhersla á að mannvirki verði sem minnst áberandi og verður stöðvarhúsið  neðanjarðar. Einnig verður lagt allt kapp á að hafa gott umhverfi, öryggi og heilsu starfsmanna að leiðarljósi við eftirlit og stjórnun framkvæmda. Stefnt verður að öflugu heilsu- og vinnuverndarstarfi sem stuðlar að öryggi og góðri líðan starfsmanna þannig að tryggt sé að allir geti komið heilir heim. Áætlaður heildarkostnaður er 14-16 milljarðar íslenskra króna, en nánar má lesa um framkvæmdirnar í rafrænni ársskýrslu Landsvirkjunar 2015.