Framkvæmdaeftirlit Hitaveitulagningar Höfn Í Hornafirði Mannvit
Frétt - 23.12.2019

Hitaveita í Höfn

Mannvit hefur eftirlit með framkvæmdum af ýmsum stærðum og gerðum. Sum verkefni hafa meiri áhrif en önnur og ný hituveitulögn fyrir íbúa á Höfn í Hornafirði fer um 20 km leið til um 600-700 húsa. Mannvit er með framkvæmdaeftirlit með lagningu nýju hitaveitunnar. Morgunblaðið gerði nýju veitunni góð skil í frétt sem birtist hér:

"Meirihluti íbúa Hafnar í Hornafirði fær vatn frá nýrri hitaveitu í lok næsta sumars og lokið verður við að tengja nýja notendur við veituna þar og í sveitinni á fyrri hluta ársins 2021. Meirihluti íbúa Hafnar í Hornafirði fær vatn frá nýrri hitaveitu í lok næsta sumars og lokið verður við að tengja nýja notendur við veituna þar og í sveitinni á fyrri hluta ársins 2021. „Þetta er afar jákvætt fyrir íbúana. Rask fylgir framkvæmdunum hjá sumum íbúanna, á meðan á þessu stendur, en til lengri tíma mun þetta borga sig,“ segir Matthildur Ásmundardóttir, bæjarstjóri Hornafjarðar.

Jarðhitasvæðið í Hoffelli í Hornafirði hefur verið rannsakað í mörg ár. Rarik tók við verkefninu og hefur látið bora þar rannsóknar- og vinnsluholur. Nú er komið nægjanlegt vatn fyrir Höfn. Framkvæmdir eru hafnar við að grafa fyrir tæplega 20 kílómetra langri stofnæð til Hafnar og leggja leiðslu.

Veita í 600-700 hús

Tryggvi Ásgrímsson, framkvæmdastjóri tæknisviðs Rarik, segir að búið sé að leggja lagnir að væntanlegum miðlunargeymi í Hoffelli og trésmiðir séu að smíða undirstöður undir hann og dæluhús. Annað dæluhús verður á leiðinni. Veturinn verður notaður í byggingu húsanna og lagningu stofnæðar til Hafnar. „Ég vona að við getum hleypt vatni á stofnæðina í ágúst,“ segir Tryggvi. Stefnt er að því að bjóða út framkvæmdir við innanbæjarkerfið og heimtaugar á sveitabæi í mars og er vonast til að sú vinna fari langt á árinu.

Öll hús á höfn munu eiga kost á að tengjast hitaveitu og 50-70 hús í Nesjum, alls um 600-700 hús.

Rarik rekur fjarvarmaveitu á Höfn sem um þrír fjórðu íbúanna þar eru tengdir. Gert er ráð fyrir því að þeir tengist í lok ágúst á næsta ári. Tilkoma hitaveitunnar hefur litlar breytingar í för með sér fyrir þá.

Meira mál er fyrir þann fjórðung sem ekki er tengdur fjarvarmaveitu. Þeir íbúar eru með rafmagnsþilofna eða rafmagnshitakúta. Fram kom á íbúafundi sem Rarik og Sveitarfélagið Hornafjörður efndu til á dögunum að kostnaður við breytingar á ofnum og lögnum þar sem þilofnar eru væri áætlaður milljón til ein og hálf á hús en um hálf milljón þar sem hitakútar eru. Að auki þurfa nýir notendur að greiða 390 þúsund í heimæðargjald. Á móti kemur eingreiðsla frá Orkustofnun sem er hluti af niðurgreiðslu hitakostnaðar sem sparast næstu tólf árin. Eingreiðslan er áætluð um 650 til 700 þúsund á meðalhús. Það þýðir að 700 þúsund til 1.200 þúsund króna kostnaður leggist á heimili þar sem rafmagnsþilofnar eru.

Niðurgreiðslur falla niður

Niðurgreiðslur rafmagns falla niður þegar fólk á kost á hitaveitu nema það geti sýnt fram á að kostnaðurinn sé svo mikill að það borgi sig ekki að taka inn veituna. Meginhluti rafmagnsniðurgreiðslu ríkisins næstu 12 árin fer til að greiða niður stofnkostnað hitaveitunnar, alls um 750 milljónir, eins og venjan er með nýjar hitaveitur. Það er enda forsenda þess að Rarik fór út í þessa framkvæmd. Heildarkostnaður við verkefnið er áætlaður 2,8 milljarðar króna.

Sama gjaldskrá fyrstu árin

Fram kom hjá fulltrúum Rarik á íbúafundinum að forsendur reksturs fjarvarmaveitunnar væru breyttar, meðal annars vegna hækkunar á verði ótryggðar orku. Ef hún hefði verið rekin áfram hefði þurft að hækka gjaldskrá. Rarik lofar ekki lækkun gjaldskrár í upphafi en þegar frá líður er reiknað með að gjaldskráin verði svipuð og hjá öðrum hagkvæmum hitaveitum." 

 

Ljósmynd: Mannvit er við framkvæmdaeftirlit á vegum Rarik við gerð stofnæðar frá Hoffelli til Hafnar sem verður lögð í skurð. -  Mannvit / Andri Guðlaugsson.