Elliðaárvogur - Mannvit.is
Frétt - 30.06.2015

Landfylling í Elliðaárvogi

Kynning á tillögu að matsáætlun

Hafið er mat á umhverfisáhrifum vegna fyrirhugaðrar 13 ha landfyllingar í Elliðaárvogi, Reykjavík.

Reykjavíkurborg er framkvæmdaraðili verksins en mat á umhverfisáhrifum er unnið af Mannviti.   Í tillögu að matsáætlun er fyrirhugaðri framkvæmd lýst og fjallað umþá umhverfisþætti sem teknir verða fyrir í mati á umhverfisáhrifum. Einnig er greint frá því hvaða gögn eru fyrir hendi og verða nýtt við matið og hvaða athuganir er fyrirhugað að ráðast í sérstaklega í tengslum við mat á umhverfisáhrifum.

Öllum er frjálst að senda inn ábendingar eða athugasemdir og eru þær sendir til Skipulagsstofnunar.

 

Tillögu að matsáætlun má nálgast hér