Elliðaárvogur - Mannvit.is
Frétt - 11.05.2016

Landfylling í Elliðaárvogi

Kynning á frummatsskýrslu.

Hafið er mat á umhverfisáhrifum vegna fyrirhugaðrar 13 ha landfyllingar í Elliðaárvogi, Reykjavík. 

Unnar voru athuganir á botngerð, botndýralífríki, straumum, fuglum og göngu laxfiska. Í frummatsskýrslu er greint frá niðurstöðum mats á umhverfisáhrifum fyrirhugðrar landfyllingar á þessa þætti.

Reykjavíkurborg er framkvæmdaraðili verksins en mat á umhverfisáhrifum er unnið af Mannviti.

Skipulagsstofnun auglýsti frummatsskýrslu til kynningar miðvikudaginn 11. maí og er almennur frestur til athugasemda til Skipulagsstofnunar 6 vikur frá þeim degi eða til 23. júní 2016.

 

Frummatsskýrslu má nálgast hér

Viðauki 1: Botnset

Viðauki 2: Botndýralíf

Viðauki 3: Laxfiskar

Viðauki 4: Straumar

Viðauki 5: Fuglalíf