Metangasvinnsla á Akureyri - Mannvit.is
Frétt - 08.05.2014

Metangasvinnsla á Akureyri

Mannvit kemur að uppsetningu á aðstöðu fyrir vinnslu og afgreiðslu metans úr hauggasi fyrir Norðurorku en starfsemin fer fram á urðunarstaðnum, aflögðum sorphaug í Glerárdal. Þar er gert ráð fyrir að vinnsla geti numið 600.000 Nm3 af metangasi á ári. Miðvikudaginn 7.maí hófst vinna við uppsetningu á hauggashreinsistöðinni. Hreinsistöðin var sett niður og turnarnir tveir voru reistir. Framundan er um 6 vikna gangsetningarvinna á vegum Greenlean Biogas. Til  stendur að afhenda Norðurorku hauggashreinsistöðina í lok júní.

Verkefnið felur m.a. í sér áætlun á hauggasútstreymi og þar með metanmyndun í sorphaugnum. Hagkvæmnimat fyrir gassöfnun og vinnslu metansins var unnið auk þess sem nýtingarmöguleikar þess í ýmsa starfsemi voru kortlagðir. Gerðar voru tilraunaboranir og afköst tilraunaholanna könnuð til að leggja mat á áreiðanleika spálíkans fyrir vinnsluna. Mannvit kom einnig að vali á tæknilausnum og hönnun hauggassöfnunarkerfis, dælustöðvar, lagna í jörð og lóða. Einnig sinnti Mannvit tæknilegri ráðgjöf og hönnun vegna aðkeyptra tæknilausna (þ.e. hreinsistöðvar og áfyllistöðvar). Mannvit vann ennfremur útboðsgögn vegna jarðvinnu og lagnavinnu og sinnti ráðgjöf vegna leyfismála starfseminnar.