Efnisrannsóknir

Mannvit hefur yfir 20 ára reynslu af efnisrannsóknum og er mikil breidd í þeirri þjónustu sem í boði er. Unnið er eftir alþjóðlegum stöðlum og áhersla lögð á fagmennsku við framkvæmd og úrvinnslu.

Efnisrannsóknir - Mannvit.is

Efnisrannsóknir eru mikilvægur hluti hönnunarferla í mannvirkjagerð. Verkfræðikenningar byggja að miklu leyti á eiginleikum byggingarefna og því nauðsynlegt að meta þá áður en farið er í framkvæmdir. Með efnisrannsóknum er oft hægt að sjá og koma í veg fyrir ýmis kostnaðarsöm og jafnvel hættuleg vandamál og iðulega leiða víðtækar efnisprófanir í hönnunar- og framkvæmdarferli  af sér að minni kostnað við mannvirkjagerð.

Mikilvægt er að huga að rannsóknum á fyrstu stigum hönnunarferlisins og gera rannsóknaráætlun því prófanir taka mislangan tíma. Það getur bæði tafið framkvæmdir og verið kostnaðarsamt ef rannsóknir hefjast seint.

Skipta má efnisrannsóknum Mannvits í nokkra flokka eftir efnisgerðum:

  • Steinefni
  • Steinsteypa
  • Jarðtækni
  • Vegtækni
  • Bergtækni
  • Stál
  • Efnagreiningar
  • Plötupróf

 

Á Akureyri er rannsóknarstofa þar sem boðið er upp á hluta af ofangreindum prófunum, m.a. kornastærðargreiningu, mælingu á rakastigi og plötupróf. Einnig er mjög auðvelt að koma sýnum til starfsmanna sem senda sýnin til prófana í Reykjavík þegar það á við. 

 

Sýnataka og meðhöndlun sýna er einn mikilvægasti þáttur sérhverrar rannsóknar. Sýnataka sem ekki er rétt staðið að skekkir niðurstöður meira en flest annað í ferlinu. Því er í öllum tilfellum nauðsynlegt að vanda sýnatöku og fylgja viðeigandi stöðlum til að tryggja sem nákvæmastar niðurstöður.


Viðskiptavinir geta valið um að annast sýnatöku sjálfir eða nýta sér þjónustu rannsóknarstofunnar. Kjósi þeir að annast þennan hluta sjálfir er þeim bent á að kynna sér vel þær kröfur sem viðeigandi staðlar gera varðandi sýnatöku, meðhöndlun sýna og stærð þeirra. 

Rétt útfærðar rannsóknir geta lækkað kostnað við mannvirkjagerð.

Tengiliðir

Þorbjörg Hólmgeirsdóttir

Fagstjóri rannsóknarstofu

thh@mannvit.is

+354 422 3501

Guðrún Eva Jóhannsdóttir

Jarðfræðingur M.Sc. Rannsóknarstofa

gudruneva@mannvit.is

+354 422 3503