Framkvæmdaeftirlit og verkefnagát

Mannvit sinnir framkvæmdaeftirliti í stórum sem smáum verkefnum og hefur reynslumikla sérfræðinga innan sinna raða. Á framkvæmdatíma er fylgst með að vinnubrögð séu í samræmi við gerða samninga, staðla og opinberar samþykktir. Haldnir eru verkfundir, kostnaðar- og tímaáætlanir eru yfirfarnar og tryggt að upplýsingar skili sér á milli verkkaupa og verktaka. Við verklok er gengið frá skilagrein til verkkaupa með samantekt á helstu þáttum verksins.

Verkefni, sem eftirlitsmenn Mannvits sinna, eru margvísleg og tengjast eftirliti með húsbyggingum og öðrum mannvirkjum.m.a. úttektum og ástandskönnunum, áhættumati, áætlanagerð, verklýsingum og eftirliti með húsbyggingum og öðrum mannvirkjum.

Mannvit veitir einnig þjónustu við verkefnagát sem felur m.a. í sér eftirfylgni með kostnaðar- og tímaáætlunum, mat á framvindu og gæðaeftirlit og tryggir þannig faglega heildaryfirsýn á öllum stigum framkvæmda.

Mannvit-2018-Day1_DSC1131-14.jpg

Byggingarstjórnun

Ráðgjafar okkar annast byggingarstjórnun fjölmargra framkvæmda á sviði húsbygginga, vega- og brúargerðar, veituframkvæmda og stóriðjuframkvæmda.

Nákvæm greining veitir aukið gangsæi og gefur upplýsingar til ákvarðanatöku snemma í verkefninu þegar enn er tími til að bregðast við og leiðrétta það sem kann að hafa farið úrskeiðis.

Verkefnagát býður m.a. uppá:

Framvinda

Metin er framvinda sem veitir upplýsingar um unnið virði (earned value), þ.e. hvar verkefnið er statt miðað við kostnaðar- og tímaáætlanir. 

Frammistöðuvísar kostnaðar

Reiknaðir eru frammistöðuvísar kostnaðar (CPI, Cost Performance Index), þ.e. hvort verkefnið er undir eða yfir kostnaðaráætlun.  Útreikningur á hver verður líklegur endanlegur kostnaður verkefnisins er gerður vikulega eða eigi sjaldnar en mánaðarlega á meðan verkefnið stendur yfir.

Frammistöðuvísar tímaáætlunar

Reiknaðir eru frammistöðuvísar tímaáætlunar (SPI, Scedule Performance Index), þ.e. hvort verkefnið er undir eða yfir tímaáætlun.  Útreikningur á hver verða líkleg verklok verkefnisins er gerður vikulega eða eigi sjaldnar en mánaðarlega á meðan verkefnið stendur yfir.

Tengiliðir

Valur Birgisson

Iðnaðarverkfræðingur M.Sc. Verkefnagát

valurb@mannvit.is

+354 422 3357

Brynjar Jónsson

Byggingarverkfræðingur M.Sc. Verkefnagát og innkaup

bj@mannvit.is

+354 422 3096

Mikael Traustason

Byggingartæknifræðingur B.Sc. Verkefnastjórnun

mikaelt@mannvit.is

+354 422 3170