Gasvinnsla

Mannvit sérhæfir sig í ráðgjöf og alhliða þjónustu fyrir meðhöndlun gass. Helstu verkefni snúa að söfnun hauggass af urðunarstöðum; framleiðslu, flutningi og dreifingu metaneldsneytis; mati og ráðgjöf vegna gasmyndunar í skólphreinsistöðvum og gasmyndunar úr hliðarafurðum og úrgangi frá kjúklinga-og svínabúum; Kortlagning lífmassa á Íslandi til framleiðslu á metani og öðrum endurnýjanlegum orkugjöfum.

Þegar lífrænt efni brotnar niður við loftfirrtar aðstæður myndast metanríkt gas. Til dæmis myndast hauggas (e. landfill gas) á urðunarstöðum og lífgas (e. biogas) myndast í gasgerðarstöðvum, í skólphreinsistöðvum og þar sem unnið er með lífrænan úrgang.

Hægt er að safna metanríku gasi og nýta það til framleiðslu á rafmagni og/eða varma eða hreinsa það og framleiða metaneldsneyti á ökutæki.

Mannvit hefur hannað kerfi fyrir söfnun hauggass, gashreinsistöðvar fyrir framleiðslu metaneldsneytis, flutningslagnir í jörðu og áfyllistöðvar. Mannvit veitir ráðgjöf við kaup og uppsetningu rafstöðva sem nýta hauggas. Við höfum einnig þróað líkön til að meta gasmyndun, framkvæmt prófanir á urðunarstöðum til að meta hauggasmyndun, veitt ráðgjöf varðandi tæknilausnir fyrir meðhöndlun gass, aðstoðað við innkaup og rekstur og framkvæmt áhættumat vegna sprengihættu.

Metan er umhverfisvænn orkugjafi.

Teitur Gunnarsson

Fagstjóri efnaferlis