Hitaveitur

Mannvit er fremst í flokki hvað varðar hitaveitur og býður upp á alhliða hönnunar- og ráðgjafarþjónustu og má þar nefna rannsóknir, lagnakerfi, kerfisgreiningu, flæðismælingar, vatnsöflun, stofnlagnir, dreifikerfi og dælustöðvar.

Geothermal District Heating Design - Mannvit.is

Fyrirtækið hefur átt stóran þátt í uppbyggingu hitaveitna á Íslandi frá öndverðum sjöunda áratugnum og tekur nú þátt í hitaveituverkefnum um heim allan m.a. í Ungverjalandi, Bretlandi, Chile og Þýskalandi. 

Á meðal kosta jarðvarmahitaveitna má nefna að þær eru umhverfisvænn, samkeppnishæfur og traustur orkugjafi, stuðla að auknum loftgæðum, verðlag er stöðugra en á jarðefnaeldsneyti, orkuöryggi er tryggt, þær koma að margvíslegum notum fyrir iðnað og heimili, þær veita samkeppnisforskot í iðnaði og skapa jákvæða ímynd meðal almennings.

Þróun hitaveitna sem nýta jarðhita færist í aukana og nú eru á þriðja hundrað veitna áætlaðar í Evrópu einni. Heildarframleiðslugeta 247 jarðhitaveitna í Evrópu var 4,5 GWh árið 2014.

Tengiliðir

Brynjólfur Björnsson

Fagstjóri veitna

bb@mannvit.is

+354 422 3017

Gunnar Sverrir Gunnarsson

Sviðsstjóri véla og iðnaðarferla

gunnarsv@mannvit.is

+354 422 3088

Verkreynsla hitaveitna

Mannvit er með yfirgripsmikla reynslu við hönnun hitaveitna fyrir bæði opinbera aðila og einkaaðila.

Á þessu sviði hefur Mannvit sinnt fjölmörgum verkefnum af öllum stærðum og gerðum. Má þar t.d. nefna;

 • Hönnun dælustöðva, lokahúsa, brunna, stofn- og dreifilagna
 • Gerð útboðsgagna og eftirlit með framkvæmdum
 • Prófun og gangsetning dælustöðva og stjórnkerfa
 • Kerfisgreiningar dreifikerfa í tölvulíkönum
 • Viðhald og endurnýjun kerfa

Eftirfarandi eru nokkur dæmi um hitaveituverkefni:

 • Hitaveitur Hafnarfirði auk allra dælustöðva
 • Hitaveitur og dælustöðvar OR í Reykjavík (rafmagn og stýringar)
 • Hitaveita í Úlfarsárdal
 • Hitaveitur í nokkrum bæjum í Ungverjalandi
 • Varmastöðvar Nesjavallavirkjun og Hellisheiðarvirkjun
 • Hitaveita Akranes
 • Hitaveita Eskifjarðar
 • Hitaveita Rangæinga
 • Hitaveita Skorradals
Hönnun miðlunargeyma hitaveitu

Mannvit hefur fullhannað, gert útboðsgögn og annast innkaup, samninga og eftirlit með smíði eftirfarandi einangraðra stálgeyma hér á landi (samtals 14 geymar í mismunandi stærðum):

 • 600 m3 geymar í Reykjavík fyrir Malbikunarstöðina Höfða (1972)
 • 500 m3 geymir á Akureyri fyrir Akureyrarbæ (1976)
 • 2x55m3 geymar í Reykjavík fyrir Malbikunarstöðina Höfða (1980)
 • 1x650 m3 geymir á Reyðarfirði fyrir Vegagerðina (1982). Hækkaður um tvö umför árið 1999 og rúmar nú 910 m3.
 • 1x780 m3 geymir á Ísafirði fyrir Vegagerðina (1984)
 • 2x80m3 geymar í Reykjavík fyrir Malbikunarstöðina Höfða (1991)
 • 1x960 m3 geymir á Sauðárkróki fyrir Vegagerðina (1998)
 • 1x650 m3 geymir í Reykjavík fyrir Malbikunarstöðina Höfða (1999)
 • 200 m3 geymir í Hafnarfirði fyrir Hlaðbæ Colas (2006)
 • 200 m3 geymir á Akureyri fyrir Nesbik (2007)
 • 650 m3 geymir í Hafnafirði fyrir Hlaðbæ Colas (2017)

Auk upptalningarinnar hér að ofan má nefna að forhönnun þriggja nýrra geyma (5.000, 3.200 og 1.750 m3 ) er lokið fyrir íslenska aðila.

Play

Bortækni í hitaveitum - Kristinn Ingason, fagstjóri jarðhita, Mannvit