Umhverfisstjórnun

Flest stærri iðnfyrirtæki þurfa samkvæmt ákvæðum starfsleyfa að vakta áhrif starfsemi sinnar á umhverfið og finna leiðir til að draga úr mengun. Mannvit veitir ráðgjöf við ýmiss konar leyfisumsóknir, umhverfisstjórnun, undirbúning starfsleyfa og vöktunaráætlanir fyrir stóriðju, sjávarútveg, jarðhitavirkjanir, meðhöndlun úrgangs og ýmis iðnfyrirtæki á Íslandi.  Mannvit aðstoðar fyrirtæki og stofnanir einnig við skýrslugjöf til yfirvalda m.a. fyrir útstreymisbókhald og grænt bókhald. 

Umhverfisstjórnun - Mannvit.is

Þróunin hefur verið sú að umhverfisstjórnun er oftar en ekki samtvinnuð stjórnkerfi fyrirtækja og stofnana.  Mannvit hefur tekið þátt í þessari þróun og hefur aðstoðað við stefnumótun og innleiðingu umhverfisstjórnunar-kerfa.  Mikilvægur þáttur í umhverfisstjórnun er að afla gagna um grunnástand umhverfisþátta, skipulags og samfélags áður en starfsemi hefst og fylgjast með frammistöðu  fyrirtækja í umhverfismálum varðandi þessa þætti þessara þátta í rekstri.  Umfang og eðli framkvæmda ráða þvií hvar lögð er áhersla á að safna upplýsingum og fylgja eftir.

Markviss undirbúningur starfsleyfa og vöktunaráætlana er grundvöllur árangursríkrar umhverfisstjórnunar. 

Tengiliðir

Rúnar D. Bjarnason

Fagstjóri umhverfismál og sjálfbærni

rb@mannvit.is

+354 422 3054

Haukur Einarsson

Umhverfisverkfræðingur M.Sc. Umhverfismál og sjálfbærni

haukur@mannvit.is

+354 422 3016

María Stefánsdóttir

Umhverfisverkfræðingur M.Sc. Umhverfismál og sjálfbærni

mas@mannvit.is

+354 422 3026