Vindorka - Vindmyllur

Vindorka hefur verið að ryðja sér til rúms á Íslandi og hefur Mannvit komið að undirbúningi vindmyllugarðs á Suðurlandi og Vesturlandi. Mannvit býr yfir áratuga þekkingu af undirbúningi vatnsafls- og jarðvarmavirkjana og sú fjölbreytilega þekking hefur nýst vel í vindorkuverkefni sem m.a. hefur falið í sér verkefnisstjórn mats á umhverfisáhrifum en sérfræðingar fyrirtækisins búa yfir mikilli reynslu á því sviði. Í undirbúningi vindorkuverkefna hefur Mannvit einnig komið að jarðgrunnsathugun, landslags- og ásýndargreiningu, athugun á hljóðvist, samráði og samtali við hagsmunaaðila og vegtenginga.

Mannvit hefur jafnframt þekkingu á hönnun undirstaðna, turna, stöðvarhúsa og tengibygginga, vegagerð og reisingarsvæða (hardstand) fyrir uppsetningu vindmylla. Mannvit býr yfir mikilli reynslu við hönnun raflagna, bæði háspenna og lágspenna, reisingu og lagningu strengja til flutninga á raforku.

Vindorka Vindmyllur

Uppsetning og tengingar vindaflsvirkjana

Mannvit hefur jafnframt þekkingu á verkeftirliti og upplýsingatækni auk tenginga við raforkunet Landsnets. Flutningsgreining á turnum, vængjum, vélbúnaði og verkefnastjórnun við uppsetningu og innkaup.

 

Samskipti við hagsmunaaðila

Að auki býr Mannvit yfir þekkingu sem snýr að myndrænni framsetningu í þrívíddarumhverfi sem unnt er að nýta í gerð hreyfimynda og í vefumhverfi. Nýjustu tölvuforrit, loftmyndagrunnar og stafræn kort í bland við útfærslur inn á ljósmyndir og video gerir okkur kleift að leggja fram myndrænar tillögur að lausnum fyrir viðskiptavini og hagsmunaaðila.

Mannvit hefur unnið að mati á umhverfisáhrifum fyrir fjölda þróunaraðila vindorku á Íslandi ásamt sýnileikagreiningu og hefur mikla reynslu á því sviði.

Hjá Mannviti starfar öflugur hópur sérfræðinga og tæknimanna sem er sérhæfður í uppsetningu mannvirkja, vegahönnun og verkefnastjórnun svo fátt eitt sé upptalið.

Tengiliðir

Rúnar D. Bjarnason

Fagstjóri umhverfismál og sjálfbærni

rb@mannvit.is

+354 422 3054

Haukur Einarsson

Umhverfisverkfræðingur M.Sc. Umhverfismál og sjálfbærni

haukur@mannvit.is

+354 422 3016

Hvernig virkar vindorka?

Í myndbandinu hér að neðan má sjá hvernig vindmyllur framleiða raforku úr ótæmandi auðlind sem Íslendingar hafa nóg af. Niðurstöður rannsókna Landsvirkjunar á hagkvæmni vindlunda á Íslandi hafa gefið góða raun og nýtingarhlutfall er hátt. Búrfellslundur verður fyrsti vindlundur Landsvirkjunar og í myndbandinu má sjá umfjöllun um verkefnið sem er á undirbúningsstigi. Kostir vindorku er fjölmargir en vert er að nefna kolefnisspor vindmylla er mjög lágt og umhverfisáhrif eru að mestu afturkræf.

Play

Hvernig virkar vindorka? Hverjir eru kostir vindmylla?