Gleði eykur starfsánægju

sem skilar sér til viðskiptavina

Af hverju Mannvit?

Mannvit er framsækið fyrirtæki í örum vexti. Hjá Mannviti færð þú tækifæri til að skara fram úr og vinna í umhverfi sem byggir á traustum grunni þekkingar og reynslu. Hjá okkur starfar sterk liðsheild og við leggjum mikinn metnað í skapa gott starfsumhverfi með jákvæðum starfsanda.


Mannvit er sífellt í leit að hæfileikaríku fólki og við hvetjum alla áhugasama til að senda okkur umsókn.

Auglýst Störf

Sumarstarf 2018

Mannvit leitar að öflugum háskólanemum á sviði tæknivísinda til þess að takast á við ögrandi verkefni í fjölbreyttu og alþjóðlegu umhverfi. Lögð er rík áhersla á að ungir starfsmenn fái strax tækifæri til þess að taka virkan þátt í verkefnum og þeim treyst til þess að fylgja þeim eftir á eigin forsendum. Fyrirtækið sérhæfir sig í þjónustu á sviði verkfræði, jarðvísinda, umhverfismála, upplýsingatækni, byggingarefnarannsókna og heildarumsjón verkefna. Við hvetjum alla sem stunda háskólanám á fyrrnefndum sviðum til þess að sækja um.

 

Farið er með allar umsóknir sem trúnaðarmál og er öllum umsóknum svarað.

Sækja um
Almenn umsókn 2018

Mannvit er sífellt í leit að hæfileikaríku fólki og við hvetjum alla áhugasama til að senda okkur umsókn.

Sækja um
Reyndur burðarþolshönnuður

Mannvit óskar eftir að ráða reyndan burðarþolshönnuð, sem getur tekið að sér alhliða burðarþolshönnun og hefur staðgóða og fjölbreytta reynslu af slíkri hönnun.

Menntunar- og hæfnikröfur

 • M.Sc. gráða í verkfræði eða B.Sc. gráða í byggingartæknifræði með sérhæfingu í burðarþoli.
 • Æskilegt að viðkomandi hafi að lágmarki 3 ára starfsreynslu af hönnun burðarvirkja.
 • Æskilegt að viðkomandi hafi reynslu af vinnu með FEM-reiknilíkön.
 • Reynsla af BIM hönnun og þekking á Tekla Structures er kostur.
 • Reynsla af hönnunarstjórn og verkefnastjórn er kostur.
 • Frumkvæði, sjálfstæði í vinnubrögðum og hæfni í mannlegum samskiptum.

Sækja um
Byggingartæknifræðingur eða verkfræðingur á sviði samgangna og veitna

Mannvit óskar eftir að ráða byggingartæknifræðing eða verkfræðing á svið samgangna og veitna. Viðkomandi þarf að geta sinnt verkefnum í veituhönnun, með sérstaka áherslu á hönnun veitna í þrívíddarhönnunarforritum. Einnig þarf viðkomandi að geta sinnt öðrum verkefnum sem snúa að þéttbýlistækni.

Menntunar- og hæfnikröfur

 • B.Sc. eða M.Sc. gráða í byggingarverkfræði eða tæknifræði (áhersla á samgöngur og veitur er æskileg).
 • Æskilegt er að viðkomandi hafi a.m.k. 3 ára starfsreynslu.
 • Reynsla í veituhönnun (fráveita, vatnsveita og hitaveita) er æskileg.
 • Þekking á þrívíddarhönnunarforritum (Autocad Civil 3d eða Microstation Inroads) er æskileg.
 • Frumkvæði, sjálfstæði í vinnubrögðum og hæfni í mannlegum samskiptum.
 • Hæfni til að tjá sig í ræðu og riti, á íslensku, ensku og helst einnig á einu norðurlandamáli.

Sækja um
Brunahönnuður

Mannvit óskar eftir að ráða reyndan brunahönnuð á mannvirkjasvið. Viðkomandi þarf að geta tekið að sér alhliða brunahönnun mannvirkja og hafa staðgóða og fjölbreytta reynslu af slíkri hönnun.

Menntunar- og hæfnikröfur

 • M.Sc. gráða í verkfræði með sérhæfingu í brunahönnun.
 • Æskilegt að viðkomandi hafi 5-10 ára starfsreynslu af brunahönnun.
 • Frumkvæði, sjálfstæði í vinnubrögðum og hæfni í mannlegum samskiptum.
 • Hæfni til að tjá sig í ræðu og riti, á íslensku, ensku og helst einnig á einu norðurlandamáli.

Mannvit tekur jafnframt vel á móti umsóknum um sumarstarf fyrir nemendur sem eru nú þegar í námi eða stefna á framhaldsnám í brunahönnun.

 

Sækja um
Hljóðtæknimaður

Mannvit óskar eftir að ráða hljóðtæknimann á mannvirkjasvið. Meðal verkefna eru hljóðvistarhönnun bygginga, kortlagning hávaða og hljóðmælingar.

Menntunar- og hæfnikröfur

 • M.Sc. gráða í verkfræði með sérhæfingu í hljóðvist.
 • Æskilegt að viðkomandi hafi starfsreynslu tengt hljóðvistarhönnun og/eða hljóðmælingum.
 • Frumkvæði, sjálfstæði í vinnubrögðum og hæfni í mannlegum samskiptum.
 • Hæfni til að tjá sig í ræðu og riti, á íslensku, ensku og helst einnig á einu norðurlandamáli.

 

Sækja um
Bókari í afleysingar

Mannvit óskar eftir að ráða bókara í afleysingar í eitt ár frá og með maí 2018. Viðkomandi þarf að hafa góða þekkingu og reynslu af bókhaldi og Navision. Starfið felst í færslu bókhalds, afstemmingum og aðstoð við uppgjör.

Hæfnikröfur:

 • Góð þekking og reynsla af bókhaldsstörfum.
 • Reynsla af verkbókhaldi.
 • Þekking og reynsla af Navision.
 • Nákvæm og vönduð vinnubrögð.
 • Frumkvæði, sjálfstæði og hæfni í mannlegum samskiptum.

 

Sækja um
Gæðastjóri

Gæðastjóri stuðlar að og styður við stöðugar umbætur í starfsemi Mannvits. Gæðastjóri fer með gæða-, umhverfis, vinnuverndar- og öryggismál og ber ábyrgð á að viðhalda og þróa stjórnunarkerfi fyrirtækisins ásamt úttektum og eftirfylgni.

Menntunar- og hæfnikröfur:

 • Háskólamenntun sem nýtist í starfi.
 • Reynsla og þekking í rekstri stjórnunarkerfa skv. ISO 9001. Þekking á ISO 14001 og/eða OHSAS 18001 er kostur.
 • Reynsla af verkefnastjórnun er kostur.
 • Reynsla af straumlínustjórnun (lean management) er kostur.
 • Gott vald á ritaðri og talaðri íslensku og ensku.
 • Leiðtogahæfni, góð samskiptafærni og jákvætt viðhorf.
 • Nákvæm og sjálfstæð vinnubrögð og frumkvæði í starfi.

 

Sækja um

Þú getur sent okkur almenna umsókn eða sótt um auglýst störf hér.

 

Senda inn umsókn

ALDUR

Kynslóðaskipti eiga sér stað hjá Mannviti.

KYNJAHLUTFALL

Mannvit vinnur að því að fjölga konum hjá félaginu.

MENNTUN

Lögð er áhersla á fjölbreyttan bakgrunn starfsfólks.

Mannvit er metnaðarfullur og skemmtilegur vinnustaður þar sem traust, víðsýni, þekking og gleði eru höfð að leiðarljósi. Framtíð fyrirtækisins byggir á starfsfólki sem er valið til starfa vegna hæfileika, metnaðar og persónueinkenna.

Það eru margar áskoranir í erlendri markaðssókn en fjölgun verkefna erlendis gefur t.d. starfsfólki tækifæri til að víkka sjóndeildarhringinn, bæði faglega og persónulega.

Meðferð umsókna

Farið er með allar umsóknir sem trúnaðarmál. Öllum umsóknum um auglýst störf er svarað þegar ráðið hefur verið í starfið. Öðrum umsóknum er svarað um leið og þær berast og eru geymdar í sex mánuði. Þeim er síðan eytt nema þú hafir samband við okkur og látir vita hvort framlengja eigi gildistíma umsóknarinnar.

Vertu hluti af sterkri liðsheild

Senda inn umsókn