Gleði eykur starfsánægju

sem skilar sér til viðskiptavina

Af hverju Mannvit?

Mannvit er þekkingarfyrirtæki sem starfar á alþjóðamarkaði og byggir samkeppnisforskot sitt á öflugum mannauði. Hjá Mannviti færð þú tækifæri til að skara fram úr og vinna í umhverfi sem byggir á traustum grunni þekkingar og reynslu. Hjá okkur starfar sterk liðsheild og við leggjum mikinn metnað í skapa öruggt og gott starfsumhverfi þar sem starfsfólki líður vel og hefur tækifæri til að móta framtíðina.

Mannvit er sífellt í leit að hæfileikaríku fólki og við hvetjum alla áhugasama til að senda okkur umsókn.

Auglýst Störf

Tæknifólk á Austurland

Hefur þú áhuga á stuðla að sjálfbæru samfélagi?

Mannvit er eitt stærsta ráðgjafarfyrirtæki landsins á sviði verkfræði sem nálgast öll verkefni með sjálfbærni að leiðarljósi.  Vegna aukinna umsvifa leitum við að einstaklingum til að slást í hóp samhentra verkfræðinga og tæknimenntaðra starfsfólks með fjölþætta reynslu á sviði orkunýtingar, iðnaðar og mannvirkja.

Mannvit óskar eftir öflugu tæknifólki í krefjandi og fjölbreytt verkefni á starfsstöð Mannvits á Austurlandi. Starfið felst í að sinna ráðgjafarverkefnum, hönnun og eftirliti við mannvirkjagerð.

Menntunar- og hæfnikröfur

 • B.Sc. eða M.Sc. í byggingarverkfræði, tæknifræði eða byggingarfræði eða sambærileg menntun
 • Starfsreynslu við mannvirkjagerð er kostur
 • Öflug liðsmanneskja með jákvætt viðhorf og góða færni í mannlegum samskiptum
 • Sjálfstæð og öguð vinnubrögð

Nánari upplýsingar veitir Súsanna Helgadóttir, susannah@mannvit.is, mannauðsráðgjafi.

 

 

Sækja um
Almenn umsókn

Mannvit er sífellt í leit að hæfileikaríku fólki og við hvetjum alla áhugasama til að senda okkur umsókn.

 

Sækja um
English application

 

Sækja um
Samgönguverkfræðingur

Viltu taka þátt í mótun skipulags samgangna í borgar- og bæjarumhverfi? Hefurðu brennandi áhuga á hvernig fólk ferðast á milli staða á sjálfbæran hátt?  

Við leitum að liðsauka til að styrkja samgöngufaghópinn okkar á sviði mannvirkja og umhverfis.

Við bjóðum upp á fjölbreytt störf sem m.a. felast í vinnu við umferðargreiningar, samgönguskipulag og þátttöku í þverfaglegri vinnu á sviði samgangna á skipulagsstigi, auk annarra samgönguverkefna eftir því sem menntun, bakgrunnur og áhugi gefur tilefni til.

Menntunar- og hæfnikröfur:

 • Menntun á sviði samgönguverkfræði eða sambærileg.
 • Reynsla af umferðargreiningum eða samgöngumálum á skipulagsstigi er æskileg.
 • Góð hæfni í ræðu og riti, bæði á íslensku og ensku.  
 • Skipulagshæfileikar og frumkvæði í starfi.
 • Góð samskiptafærni, jákvætt viðhorf og árangursdrifni.
 • Nákvæm og sjálfstæð vinnubrögð.

Frekari upplýsingar veitir Súsanna Helgadóttir, mannauðsráðgjafi, susannah@mannvit.is

 

 

Sækja um
Tæknifólk á Akranes

Mannvit leitar að öflugu fólki til að starfa við fjölbreytt verkefni á sviði mannvirkja og umhverfis á skrifstofu okkar á Akranesi.

Menntunar- og hæfnikröfur:

 • Menntun í byggingaverkfræði eða tæknifræði eða sambærileg menntun
 • Frumkvæði, skipulagshæfni, sjálfstæði í vinnubrögðum og hæfni í mannlegum samskiptum.

Frekari upplýsingar veitir Súsanna Helgadóttir, mannauðsráðgjafi, susannah@mannvit.is

 

 

Sækja um
Brunahönnuður

Hefur þú brennandi áhuga á brunavörnum og öryggismálum?

Mannvit óskar eftir að ráða brunahönnuð á svið mannvirkja og umhverfis.
Starfið felur í sér ráðgjöf og hönnun brunavarna og öryggismála í mannvirkjum, meðal annars eldvarnarúttektir á mannvirkjum, skýrslugerð, bruna- og flóttahermanir, samskipti við hönnuði, yfirvöld og fleira.

Menntunar- og hæfnikröfur

 • Menntun í verkfræði eða tæknifræði
 • Sérhæfing í brunahönnun eða brennandi áhugi á brunavörnum
 • Starfsreynsla í brunahönnun er kostur
 • Frumkvæði, sjálfstæði og hæfni í mannlegum samskiptum
 • Skipulögð, nákvæm og vönduð vinnubrögð

Mannvit tekur jafnframt vel á móti umsóknum um hlutastarf fyrir nemendur sem eru nú þegar í námi eða hafa áhuga á framhaldsnámi í brunahönnun.

Nánari upplýsingar veitir Súsanna Helgadóttir, susannah@mannvit.is, mannauðsráðgjafi.

 

 

Sækja um

Vertu hluti af sterkri liðsheild.

Jafnlaunavottun 2019 - 2022
Dreifni á starfsmönnum

ALDUR

 

Kynjahlutfall

REYNSLA

 

Hlutfall menntunar

MENNTUN

 

Mannvit er metnaðarfullur og skemmtilegur vinnustaður þar sem traust, víðsýni, þekking og gleði eru höfð að leiðarljósi. Framtíð fyrirtækisins byggir á starfsfólki sem er valið til starfa vegna hæfileika, metnaðar og persónueinkenna.

Meðferð umsókna

Farið er með allar umsóknir sem trúnaðarmál. Meðan umsókn er til í ráðningarkerfi Mannvits, geta umsækjendur ávallt skráð sig inn og uppfært þær persónuupplýsingar sem skráðar hafa verið. Umsóknum um starf og öllum persónuupplýsingum umsækjenda er eytt eftir 6 mánuði frá því að umsókn berst eða hefur verið uppfærð. Umsækjandi getur hvenær sem er sent tölvupóst á netfangið personuvernd@mannvit.is og óskað eftir að persónugögnum sé eytt. Nánari upplýsingar um persónuverndarstefnu Mannvits má nálgast hér.