Holtavirkjun

Holtavirkjun verður staðsett á einu stærsta orkuvinnslusvæði landsins, vatnasviði Þjórsár- og Tungnaár. Mannvit hefur unnið að rannsóknum og undirbúningi virkjana í neðri hluta Þjórsár, Hvammsvirkjun, Holtavirkjun og Urriðafossvirkjun fyrir Landsvirkjun. Í dag er Holtavirkjun í biðflokki rammaáætlunar. 

Virkjað rennsli miðað við núverandi forsendur er um 357 m3/s og uppsett afl um 57 MW í tveimur Kaplan vélum með lóðréttan ás. Orkugetan er allt að 450 GWh á ári. 

Holtavirkjun - Mannvit.is

Mannvit hefur unnið að undirbúningi virkjunarinnar m.a. rannsóknir, hönnun, útboðsgögn, ÖHU áætlanir og kostnaðaráætlanir í samvinnu við Verkís.

Mannvit vann einnig þrívíddargrafík ásamt gerð kynningarmyndbands í samvinnu við J&L. 

Verksvið

 • Endurskoðun á verkhönnun
 • Jarðfræðirannsóknir
 • Jarðefnarannsóknir
 • Steypuefnisrannsóknir
 • Flóðareikningar
 • Straumfræðihönnun mannvirkja
 • Aðstoð við líkangerð
 • Burðarþolshönnun steyptra mannvirkja 
  ásamt hönnun á stíflum skurðum og jarðgöngum
 • Gerð hönnunarforsenda
 • Gerð kostnaðaráætlana
 • Gerð almennra útboðsgagna og lokahönnun
 • Áhættumat fyrir mannvirki
 • ÖHU áætlanir
 • Hönnun fiskvega
 • Þrívíddargrafík
 • Gerð kynningarmyndbands
357 m3/s 
Virkjað rennsli
450 GWst 
Orkugeta
57 MW 
Uppsett afl
Play

Kynningarmyndband