Kröflulína 3 framkvæmdaeftirlit

Kröflulínu 3 er 220 kV háspennulína frá Kröflu til tengivirkis Fljótdalsvirkjunar, um 122 km leið. Mannvit hefur heildareftirlit með framkvæmdum línunnar. Verkefnið felst í eftirliti með gerð vegslóða, jarðvinnu og undirstaða fyrir háspennumöstur. Seinni hluti verksins er framkvæmdaeftirlit við byggingu stálmastra og strengingu á línunni.

Um er að ræða nýja byggðalínu milli Austurlands og Norðurlands sem samanstendur af 328 stálmöstrum og leysir eldri byggðalínu af hólmi. Hvert stálmastur er á bilinu 18-30 metra hátt og hvert mastur kemur í stað allt að 6 tréstaura. Leiðararnir eru þrír og í línuna fer 171 kílómetri af álblönduleiðurum. Þar sem meiri hætta er á ísingu og vindálagi er notaður álblönduleiðari með stálkjarna sem er þyngri, en 219 kílómetra þarf af slíkum vír.

Línunni er ætlað að tryggja stöðugleika raforkukerfisins á Norður- og Austurlandi með betri samtengingu kerfanna og framleiðslueininganna á Þeistareykjum og í Fljótsdal. Landsnet segir að Kröflulína 3 sé afar mikilvægur hlekkur í styrkingu flutningskerfis raforku á Íslandi, eða fyrsta línan, til styrkingar og endurbyggingu á Byggðalínunni. Kostnaður við Kröflulínu 3 er áætlaður tæpir átta milljarðar. 

Kröflulína 3 Framkvæmdaeftirlit

Línan liggur um þrjú sveitarfélög, Skútustaðahrepp, Fljótsdalshérað og Fljótsdalshrepp og liggur meðfram gömlu byggðalínunni að stærstum hluta.  

Þrír verktakar unnu við fyrsta áfanga og er verkinu skipt í þrjú svæði og framkvæmdir á allri línuleiðinni samtímis. Byggja þurfti nýja brú yfir Jökulsá á Dal við hlið einnar elstu brúar landsins sem ber ekki þá þungaumferð sem fylgir línuframkvæmdum sem þessum. 

 

Verksvið

Eftirlit með verklegum framkvæmdum

  • Slóðagerð
  • Gerð undirstaða
  • Reisingu háspennumastra
  • Strengingu línuvírs
328 stk 
Möstur
1500 tonn 
Leiðarar
122 km 
Vegalengd
Play

Kröflulína 3 - Framkvæmdaeftirlit á vegum Landsnet