Rafvæðing fiskimjölsverksmiðju á Eskifirði

Mannvit kom að rafvæðingu fiskimjölsverksmiðju Eskju á Eskifirði. Mannvit sá um byggingarstjórn, hönnun ýmiss vélbúnaðar, lagna og burðarvirkis. Fjölmörg önnur fyrirtæki unnu að framkvæmdunum, sem eru stórt framfaraskref og auka samkeppnishæfnina til muna. Framkvæmdirnar fólu m.a. í sér rafvæðingu þurrkara, sem áður voru keyrðir á orku framleiddri með olíu.

Framkvæmdirnar fólu einnig í sér ýmsar breytingar á verksmiðjunni. Breytingin hefur afar jákvæð áhrif umhverfið og arðsemi verksmiðjunnar með lækkun á orkukostnaði og minnkandi útblæstri út í andrúmsloftið. Með notkun endurnýjanlegrar orku mun Eskja komast hjá verðsveiflum og óvæntum hækkunum innfluttrar olíu á rekstrarkostnaði í framtíðinni.

Verksvið

  • Byggingarstjórnun
  • Hönnun ýmiss vélbúnaðar
  • Lagnahönnun
  • Burðarvirkishönnun
30%
Orkusparnaður
100
Starfsmenn Eskju
2012
Verklok

Eskja hf á Eskifirði er eitt af leiðandi sjávarútvegsfyrirtækjum landsins. Í 70 ár hefur félagið verið kjölfesta atvinnulífs á Eskifirði og starfrækir 3 skip, eina fullkomnustu fiskimjölsverksmiðju við Norður Atlantshaf og bolfiskvinnslu.