Rafvæðing fiskimjölsverksmiðju í Neskaupsstað

Mannvit kom að rafvæðingu fiskimjölsverksmiðju Síldarvinnslunnar í Neskaupstað. Mannvit sá um byggingarstjórn, hönnun ýmiss vélbúnaðar, lagna og burðarvirkis. Fjölmörg önnur fyrirtæki unnu að framkvæmdunum, sem eru stórt framfaraskref og auka samkeppnishæfnina til muna. Framkvæmdirnar fólu m.a. í sér rafvæðingu þurrkara, sem áður voru keyrðir á orku framleiddri með olíu.

Framkvæmdirnar fólu einnig í sér ýmsar breytingar á verksmiðjunni. Breytingin hefur afar jákvæð áhrif umhverfið og arðsemi verksmiðju Síldarvinnslunnar með lækkun á orkukostnaði og minnkandi útblæstri út í andrúmsloftið. Með notkun endurnýjanlegrar orku mun Síldarvinnslan komast hjá verðsveiflum og óvæntum hækkunum innfluttrar olíu á rekstrarkostnaði í framtíðinni.

Verksvið

  • Byggingarstjórnun
  • Hönnun ýmiss vélbúnaðar
  • Lagnahönnun
  • Burðarvirkishönnun
30%
Orkusparnaður
270
Starfsmenn
2012
Verklok

Síldarvinnslan hf. er eitt af stærstu og öflugustu sjávarútvegsfyrirtækjum landsins og byggir starfsemin á langri reynslu í fiskvinnslu og útgerð. Fyrirtækið er það stærsta á Íslandi í veiðum og vinnslu á uppsjávarfiski og stærsti framleiðandi á fiskimjöli og lýsi á Íslandi. Síldarvinnslan starfrækir fullkomið fiskiðjuver, þrjá vel útbúnar fiskmjöls- og lýsisverksmiðjur og gerir út þrjú skip til veiða á uppsjávarfiski. Hlutdeildarfélög Síldarvinnslunnar gera út sex uppsjávar- og frystiskip. Síldarvinnslan veitir sérhæfða hafnarþjónustu í Neskaupstað, sér um löndun og starfrækir rúmgóða frysti- og kæligeymslu og afkastamikla ísverksmiðju.

Play

Síldarvinnslan á Neskaupstað