Þeistareykjavirkjun

Landsvirkjun vinnur að því að reisa fyrsta áfanga jarðvarmavirkjunar með 90 MW aflgetu á Þeistareykjum. Virkjunin verður með tveimur vélasamstæðum með 45 MW aflgetu hvor. Lokið hefur verið við kaup á öllum vél- og rafbúnaði. Mannvit-Verkís vann að hönnun virkjunarinnar og gerð útboðsgagna. Jafnframt verður veitt tæknileg aðstoð á framkvæmda- og prófunartímanum. Mannvit gerði verkhönnunarskýrslur, hannaði borholur, hafði tæknilegt eftirlit með borun á núverandi gufuholum og mat stærð jarðhitasvæðisins. Mannvit framkvæmdi jafnframt verkhönnun á háspennulínum og tengivirkjum ásamt mati á umhverfisáhrifum og sameiginlegu umhverfismati háspennulína og virkjana á svæðinu.

Verksvið

Verkhönnunarskýrslur, hönnun á borholum, tæknilegt eftirlit með borun á núverandi gufuholum og mat stærð jarðhitasvæðisins.

Ásamt verkhönnun á háspennulínum og tengivirkjum, mat á umhverfisáhrifum og sameiginlegu umhverfismati háspennulína og virkjana á svæðinu.

90MW
Aflgeta

„Það eru ýmsar áskoranir vegna staðsetningar virkjunarinnar. Þeistareykir eru í óbyggðum í meira en 300 m hæð yfir sjó, á snjóþungu svæði. Þrátt fyrir þetta stóðu byggingarframkvæmdir yfir í vetur, svo var góðri veglagningu að þakka. Í maí 2015 hófst bygging stöðvarhúss virkjunarinnar, sem er vel á veg komin, og einnig lagning gufuveitu. Verkin eru á áætlun og verður fyrsta vélin afhent til reksturs haustið 2017. Nægileg orka hefur verið tryggð fyrir fyrsta áfanga og verkefnið gengur eins og best verður á kosið.“

Claus Ballzus

Verkefnisstjóri