Vatnsfellsstöð

Vatnsfellsvirkjun er vatnsaflsvirkjun sem framleiðir 90 MWe sem var byggð árin 1999-2001. Fyrri vél stöðvarinnar gangsett í nóvember 2001. Vatnsfellsstöð nýtir fallið í veituskurðinum á milli Þórislóns og Krókslóns sem er uppistöðulón Sigöldustöðvar. Stöðin er í rekstri þegar vatni er miðlað úr Þórisvatni yfir í Krókslón. Mannvit hefur haft með höndum undirbúning að þessari 90 MW virkjun síðan í byrjun 9. áratugarins. Með virkjuninni er nýtt tæplega 70 m fall úr Þórisvatni niður í Sigöldulón.

Meðal verkefna við undirbúninginn voru forrannsóknir á virkjunarsvæðinu, samanburður virkjunarkosta og val á endanlegri tilhögun, verkhönnun allt að 140 MW virkjunar og mat á umhverfisáhrifum.

Veitt var þjónusta við gerð útboðsgagna, kostnaðaráætlana, framkvæmdaáætlana og við lokahönnun 90 MW virkjunar. Þjónustan fól einnig í sér tæknilega aðstoð á verktímanum. Lokahönnun vél- og rafbúnaðar var í höndum annarra fyrirtækja.

Meðal helstu mannvirkja eru 30 m jarðvegsstífla með steyptri forhlið, botnrás, yfirfall, aðrennsliskurður að steyptu inntakslokuvirki, tvær þrýstipípur úr stáli og stöðvarhús á yfirborði með tveimur 45 MW aflvélum. Fallhæð er nettó 65 m og virkjað rennsli fer um 2,4 km langan frárennslisskurð niður í Sigöldulón.

Vatnsaflsvirkjanir I Mannvit - Mannvit.is

Tæknilegar upplýsingar:
Uppsett afl: 90 MW
Túrbínur: 2 Francis hverflar 
Fallhæð: 65 m
Virkjað rennsli: 160 m³/s
Vatnsfellsstífla: Hæð 30 m; lengd: 750 m
Vatnsfellsveita; 563-556 m.y.s; miðlunarrými 3.2 milljón m³.
Þrýstivatnspípur: 2 þrýstivatnsgöng; ø4.5; lengd 120 m
Aðrennslisskurður: 700 m
Frárennslisskurður: 2,400 m
Stöðvarhús L/W/H: 47/26/35 m

Verkefni Mannvits var m.a. forrannsóknir á virkjunarsvæðinu, samanburður virkjunarkosta og val á endanlegri tilhögun, jarðfræðirannsóknir, verkhönnun, mat á umhverfisáhrifum, lokahönnun og gerð útboðsgagna, umsjón á framkvæmdatíma, aðstoð við eftirlitog gerð kostnaðaráætlana.

Verksvið

 • Jarðfræðirannsóknir
 • Forrannsóknir
 • Mat á virkjunarkostum
 • Mat á umhverfisáhrifum
 • Burðarþols- og vélahönnun
 • Verk- og lokahönnun
 • Kostnaðaráætlun
 • Útboðsgögn og mat á tilboðum 
 • Aðstoð við samningagerð
 • Verkefnagát
 • Aðstoð við eftirlit
 • Umsjón á framkvæmdatíma
 • Hönnun á 220 kV háspennulínu

 

 

 

90 MW 
Uppsett afl
65
Fallhæð
2 Francis  hverflar 
Túrbínur
Play

Vatnsfell vatnsaflsstöð